Luděk Sedlák

Luděk Sedlák (nar. 1954). Kdysi korespondenční hráč a skladatel šachových studií, dnes amatér 1.VT, věrný služebník bohyně Caissy. Vydavatel časopisu Šemík.

Jak v šachu všechno souvisí se vším aneb Od Kaválka k Opočenskému a jedné pozoruhodné partii

[20.08.2016 22:21:11]

      Dnešní blog věnuji velmistru Lubomíru Kaválkovi, jednomu z českých šachových mušketýrů, který před několika dny oslavil 73. narozeniny.

Dvě vzpomínky z dětství

Jméno Luboše Kaválka jsem poprvé zaregistroval už jako malý kluk, krátce poté, co se stal v roce 1962 ve svých 19 letech poprvé mistrem republiky. A když jsem si o několik let později z knížky Černobílé otazníky od Inny Veselé přehrál slavnou Kaválkovu partii s Gufeldem, ve které nejprve obětoval figuru a poté ještě dvě kvality, aby soupeře smetla lavina spojených pěšců, rázem se stal mým šachovým idolem (partii přiblíží příloha č. 1 a diagram D1, který si můžete rozkliknout pod článkem). Není smyslem tohoto blogu popisovat dlouhou a mimořádně úspěšnou Kaválkovu šachovou dráhu, během níž jako reprezentant Československa a později Spojených Států patřil řadu let mezi desítku nejlepších šachistů světa – snad se čtenáři spokojí s konstatováním, že jde o představitele silné generace, která v 60. a 70. letech minulého století narušila neotřesitelné postavení velmistrů Pachmana a Filipa a dlouhá léta pak spolu s nimi držela prapor československého šachu mezi světovou elitou.

 Mé šachové dětství ovlivnily dvě knížky. První byl nezapomenutelný Zmatlíkův Šachista začátečník, ta druhá se jmenovala Nad šachovnicemi celého světa a napsal ji Vítězslav Houška podle vyprávění další šachové legendy Karla Opočenského. Doslova jsem hltal jeho vyprávění a nezapomenutelné historky z kouzelného světa 64 políček a 32 šachových figurek a představoval si, jak i já někdy zvítězím v šachovém turnaji a sehraji svou nesmrtelnou partii.

Tyto dvě vzpomínky z dětství spolu zdánlivě nijak nesouvisejí. Nadpis dnešního blogu však tvrdí, že v šachu všechno souvisí se vším, pojďme se tedy na ty souvislosti podívat.

Studie z Kaválkova sloupku v Huffington Post

Na stránkách Pražské šachové společnosti je odkaz na Kaválkovy šachové sloupky v internetovém týdeníku The Huffington Post. Zaujal mne sloupek ze dne 2. července 2016. Je věnován především Magnusi Carlsenovi a jeho šancím na obhájení titulu mistra světa, důvod napsání tohoto blogu je ale jiný. Je jím závěrečná pasáž, v níž Lubomír Kaválek upozorňuje na novou knihu španělského autora – Antonio Gude: Fundamental Checkmates. Z ní vybral jako ukázku půvabnou studii ruského skladatele Alexandra Kakovina z roku 1936 (Ke3, Vc1, Je2, pf2, f3 – Ke5, Ve6, Sg6, pc7, d6, e4, f6, bílý vyhraje – viz diagram D2, s malou chybkou ve jméně autora, kde bylo nesprávně uvedeno Kakovkin). Chcete-li se pokusit o její řešení, postavte si pozici podle diagramu, dřív než se pustíte do dalšího čtení. Stojí to rozhodně za to a podaří-li se vám studii vyřešit, efektní kombinace i závěrečná pozice vás dokonale odmění za vaši námahu.

-----------

Vyřešili jste? Pokud ne, pokochejte se s námi: 1.f4+ Kd5 (Kf5 2.Jd4+ Kg4 3.Jxe6+) 2.f5! Sxf5 3.Jf4+ Ke5 4.Vd1 (hrozí mat na d5) c6 5.Vd5+! cxd5 6.Jd3+! exd3 7.f4 mat. Bílému zbyl poslední pěšec, který však dokázal zmatit černého krále obklopeného vlastními figurami. Nádhera a šachová pohádka – co říkáte? Závěrečná pozice je na diagramu D3.

Předchůdce studie: partie Opočenský – Hromádka

Nemohl jsem se ubránit dojmu, že už jsem někde tuto kombinaci viděl, nebo že mi alespoň něco připomíná. Zalistoval jsem ve zmíněné knížce Nad šachovnicemi celého světa a po chvíli pátrání se ukázalo, že paměť mne nezklamala. Na straně 87 vzpomíná Karel Opočenský na vánoční turnaj v Košicích v roce 1931. „Šachový klub Charousek v Košicích si uspořádal o vánocích pěkný mezinárodní turnaj, na který jsem byl také pozván. … Maďarský mistr a olympionik Lajos Steiner byl třetí, slovenský přeborník Fazekaš druhý a já první. Což mne netěšilo ani tak, jako to, že se mi povedl náramný enšpíglovský kousek v partii s Hromádkou. Trochu jsem si zakombinoval a ve 24. tahu jsem mu ohlásil mat třetím tahem. Hromádka na to nic neřekl, jen si podepřel bradu oběma rukama a na čtvrt hodiny se zamyslel. Pak si neochvějně zdvojil věž na sloupci f, a aniž zvedl oči od šachovnice, pronesl mrazivě: „To si teda nechám ukázat!“ Napřed jsem zobětoval věž, potom koně a nakonec jsem posunul pěšáka, který dal soupeřovu králi svrchu ohlášený mat. Hromádka nebyl sice potěšen takovým matem, ale uznale si hvízdl: Tenhle mat se vám povedl. Je krásný, čistý, jako z alabastru…“ Jako kdybychom popisovali závěr Kakovinovy studie. Že by se Karel Opočenský nechal studií inspirovat? To těžko – stačí se podívat na datum otištění. Studie byla publikována v roce 1936, pět let po sehrání partie Opočenský – Hromádka, takže je nad slunce jasné, kdo „opisoval“.

V současné době partiových databází není problém partii vyhledat a přesvědčit se, jak věrně Opočenský popsal její závěr. Celou partii najdete v příloze č. 2, pozici po 23. tahu černého na diagramu D4. V pozici diagramu bílý nejprve tahem 24.g4 vzal černému králi pole f5 a pohrozil matem (hrozba 24.Vxd5+ cxd5 25.Ve6 mat). Černý pokryl pole e6 věží 24…Ve8, načež již následovala výše popsaná kombinace. Poslední tři tahy 25.Vxd5+! cxd5 26.Jd3+! exd3 27.f4 mat porovnejte se závěrečnými třemi tahy v řešení Kakovinovy studie. Shoda je takřka absolutní!

Tajemství partie, která obletěla svět

Není divu, že krásná závěrečná kombinace z partie Opočenský – Hromádka doslova obletěla šachový svět. Nejen že byla námětem zmíněné Kakovinovy studie, ale stala se ozdobou šachových učebnic, její skvělý závěr ne náhodou zařadil i Luděk Pachman do 2. dílu své Taktiky moderního šachu (chcete-li se přesvědčit, nalistujte si stranu 49, je to diagram 160).

Na dvě zajímavosti upozornil v roce 2004 na svých stránkách šachový historik Edward Winter, který partii objevil v knize „I. Chernev: Combinations The Heart of Chess (New York, 1960)“. V ní se autor dopustil politováníhodné chyby (chyby kupodivu poměrně časté, podívejte se např. na jeden z dřívějších blogů s názvem „Šachové mystifikace v přímém přenosu“), když zaměnil jména vítěze a poraženého. V Chernevově knize je totiž partie uvedena jako Hromádka – Opočenský, a k dovršení všeho Chernev Hromádku (jmenovitě) chválí za to, jak vyhrál partii v krásném problémovém stylu. V roce 1960 byl Karel Opočenský ještě šachově činný a Chernev měl patrně velké štěstí, že se „mistr Opo“ o tomto faux pas nedověděl – radost by mu to určitě neudělalo.

Druhou pozoruhodností, jíž si Chernev ve své knize nepovšiml, je fakt, že Opočenský svou efektní kombinaci zahájil ve skutečnosti chybou. Připravil si ji tahem 24.g4?, čímž sice zahrozil 25.Vxd5+! cxd5 26.Ve6 mat a po chybné obraně 24…Ve8? mu vše krásně vyšlo. Kdyby se ale černý proti této hrozbě bránil lépe 24…Vd7! (aby po 25.Vxd5+ dobral věží), mohl v partii ještě pokračovat. Přesto však pozice po 23. tahu černého v sobě skrývala nekrytelný čtyřtahový mat – stačilo, aby bílý přehodil tahy: 24.Vxd5+! cxd5 25.g4! a proti hrozbě 26.Jd3+! exd3 27.f4 mat není obrany, na což poprvé upozornil už komentář v lednovém čísle Československého šachu 1932.

Kruh se uzavírá

   Shrňme si tedy všechny souvislosti. V roce 2011 vyšla knížka „Karel Opočenský – první český šachový profesionál“. Jedním z čtveřice autorů byl velmistr Lubomír Kaválek. Tentýž Lubomír Kaválek otiskl ve svém sloupku v Huffington Post šachovou studii, která byla evidentně inspirována partií Opočenský – Hromádka, jež byla zmíněna v knize Nad šachovnicemi celého světa. Tu napsal (podle vyprávění Karla Opočenského) Vítězslav Houška, další ze spoluautorů knihy o Karlu Opočenském (zbývajícími autory byli GM Vlastimil Hort a Pavel Matocha). Soupeřem Karla Opočenského v oné partii byl Karel Hromádka, další pozoruhodná postava z historie českého šachu. Právě tuto partii (z tisíců, které sehrál) mistr Opo popsal a doprovodil příběhem. A abychom kruh souvislostí uzavřeli, v současné době Pražská šachová společnost chystá knížku o dalších slavných osobnostech českého šachu, mimo jiné i o Karlu Hromádkovi. Cesty šachové bohyně Caissy jsou někdy nevyzpytatelné…

 

Příloha č. 1: Gufeld – Kaválek (Vysokoškolské MS – Mariánské Lázně 1962): 1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sb5 Sc5 4.c3 f5 5.d4 fxe4 6.Jg5 Sb6 7.d5 e3!? 8.Je4 Dh4 9.Df3 Jf6 10.Jxf6+ gxf6 11.dxc6 exf2+ 12.Kd1 dxc6 13.Se2 Se6 14.Dh5+ Dxh5 15.Sxh5+ Ke7 16.b3 Sd5 17.Sa3+ Ke6 18.Sg4+ f5 19.Sh3 Vhg8 20.Jd2 Sxg2 21.Sxg2 Vxg2 22.Vf1 Vd8 23.Ke2 Vxd2+!! 24.Kxd2 e4 25.Sf8 f4 26.b4 Vg5! 27.Sc5 Vxc5!! 28.bxc5 Sxc5 (tuto nevšední pozici si prohlédněte na diagramu D1 – dvě věže jsou bezmocné proti střelci a spojeným pěšcům) 29.Vab1 Kf5 30.Vb4 f3 31.Vd4 Sxd4 32.cxd4 Kf4 33.Vxf2 e3+ 34.Ke1 exf2+ 35.Kxf2 a bílý překročil čas.

Příloha č. 2: Opočenský – Hromádka (Košice 1931): 1.d4 f5 2.e4 fxe4 3.Jc3 Jf6 4.Sg5 Jc6 5.Sb5 d5 6.Sxf6 exf6 7.Dh5+ g6 8.Dxd5 Sb4 9.Dc4 Sxc3+ 10.bxc3 Sd7 11.Je2 a6 12. Sxc6 Sxc6 13.De6+ De7 14.Dxe7+ Kxe7 15.Kd2 b5 16.h4 Kd6 17.Jf4 Vaf8 18.Ke3 Vf7 19.a4 Vhf8 20.d5 Sxd5 21.axb5 axb5 22.Vhd1 c6 23.Va6 Ke5 (viz diagram D4) 24.g4 Ve8 25.Vxd5+! cxd5 26.Jd3+! exd3 27.f4 mat.

 

 

fotografie

zobrazeno(37494x) | příspevky(6x)

vkládání nových příspěvků bylo pozastaveno

příspěvky k článku

08.01.2017 09:29:13 |

 Pane Sedlák,nemáte kontakt na šéfreaktora "64" Marka Gluchovského?

Ing Jan Holub,mail ja.holub@email.cz

27.08.2016 17:52:05 | Luděk Sedlák

Cenné a málo známé materiály, týkající se Vánočního turnaje v Košicích 1931-32, mi poslal šachový historik Jan Kalendovský. Velmi rád doplňuji jeho nejzajímavější postřehy alespoň do komentáře:

1/ Turnaj končil až počákem ledna 1932, partie Opočenský - Hromádka je však datována správně, hrála se 28.12.1931.

2/ Ne zcela přesná je věta, že na Opočenského chybu (přehození tahů) "poprvé upozornil komentář v lednovém čísle Československého šachu 1932". Ve skutečnosti byla partie otištěna už 10. ledna 1932 v Lidových novinách, kde si chyby všiml redaktor Amos Pokorný a byl k partii dosti kritický: "Mistr Opočenský dostal za tuto partii cenu za nejkrásnější hru. Snad by si ji byl více zasloužil za některou jinou svou partii, neboť přehození tahů kazí krásu matového překvapení."

3/ O turnaji pravidelně a velmi obšírně referovaly české i slovenské denní listy, které uváděly nejen výsledky a průběžný stav turnaje, ale i šance hráčů v přerušených partiích. Řada partií byla komentována v novinách bezprostředně po skončení turnaje (Lidové noviny, Prager Presse, Košické listy), o čemž si dnešní šachisté mohou nechat jen zdát.

4/  V pozůstalosti Karla Hromádky byl objeven na stroji psaný bulletin, díky němuž se dochovaly všechny partie turnaje. Je to patrně první pokus o turnajový bulletin v našich zemích.

Velice panu Kalendovskému za tyto informace děkuji a věřím, že budou zajímat i ostatní čtenáře.

27.08.2016 00:47:13 | Viktor

Pavel Matocha je jistě skvělý člověk, ale proč fanatik ? V Česku je několik stovek lidí, kteří si takové knížky rádi koupí. A i když na tom asi nevydělá, určitě ho to baví :-)

24.08.2016 09:13:40 | VH

Pavel Matocha je ozajstný šachový fanatik - chystať vydanie takejto knihy, ktorú si kúpi pár desiatok ľudí zaujímajúcich sa o bývalých šachistov je naozaj frajerský kúsok. Na Slovensku sa takéhoto niečoho nedočkáme nikdy - dokonca sa Slovenský šachový zväz pokúsil o vydanie knižiek o prvom slovenskom veľmajstrovi Jánovi Plachetkovi a o turnaji Piešťany 2012, bohužiaľ to skončilo fiaskom a ani jedna kniha nebola vydaná. Inak tieto "konšpiračné" blogy p. Sedláka sú krásne, ja ich skutočne oceňujem - škoda len, že sú také sporadické.

24.08.2016 08:57:44 | Luděk Sedlák

Děkuji za ten příspěvek, na knihu o Karlu Hromádkovi se také velmi těším. V ruských legiích s ním byl další skvělý šachista a vzácný člověk Dr. Karel Treybal, který byl v roce 1941 popraven nacisty. O něm už kniha vyšla, v roce 1946 ji napsal jeho spolužák, šachový mistr a skladatel studií prof. Ladislav Prokeš. O Karlu Hromádkovi zatím kniha chybí, proto aktivitu Pražské šachové společnosti velice vítám - životní osudy těchto osobností by neměly upadout v zapomnění.

23.08.2016 23:58:45 | Petr

Na tu knihu o Karlu Hromádkovi se moc těším! Byl to frajer s hodně těžkým osudem. Legionář, několik operací bez narkózy, křivé nařčení z kolaborace, psychiatrická léčebna... Přitom pan šachista a člověk, který věřil, že pravda se nakonec musí prosadit.

Untitled Documentceskecasino.com

www.praguechess.cz |
reserved by Pražská šachová společnost, o.s. | designed by pb | optimalized 1024x768 IE, FireFox